Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Εκτύπωση

Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

 το νομοσχέδιο εδώ

H ecodom αναλαμβλανει την εγκατάσταση και πώληση φωτοβολταικών