ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

Εκτύπωση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

Οι κατοικίες της ECODOM κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, πλήρως αντισεισμικές και με συστήματα τοιχοποιίας, σε μορφή έτοιμων δομημένων τοιχίων με εξαιρετικά αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων, πιστοποιημένων εργαστηρίων (ΑΠΘ, CQS), σε θερμομόνωση και ηχομόνωση.

 1. Πετροσανίδα
 2. Θερμομονωτικό πάνελ άκαυστης πολυουρεθάνης προτεινόμενου πάχους 50 mm .
 3. Ο ηλεκτρολογικός και υδραυλικός εξοπλισμός .
 4. Πετροβάμβακας πάχους 30 mm .
 5. Πάνελ OSB (διπλό OSB με εξάγωνες χαρτοκυψέλες χαμηλής απορροφητικότητας και βραδείας καύσεως συνολικού (προτεινόμενου) πάχους 70 mm.
 6. Γυψοσανίδα Κnauf
 1. Γυψοσανίδα Κnauf
 2. Πάνελ OSB με εξάγωνες χαρτοκυψέλες χαμηλής απορροφητικότητας και βραδείας καύσεως συνολικού (προτεινόμενου) πάχους 70 mm.
 3. Γυψοσανίδα

 

Η στέγη του οικίσκου αποτελείται από πάνελ άκαυστης πολυουρεθάνης προτεινόμενου πάχους 50 mm σε απομίμηση κεραμιδιού. Η διαδοχή των υλικών της ψευδοροφής από πάνω προς τα κάτω είναι η εξής:
 1. Πετροβάμβακας πάχους 30 mm
 2. Θερμομονωτικό πάνελ άκαυστης πολυουρεθάνης προτεινόμενου πάχους 50 mm .
 3. Γυψοσανίδα
Τα υλικά του δαπέδου από κάτω προς τα πάνω είναι τα εξής :
 1. Θερμομονωτικό πάνελ άκαυστης πολυουρεθάνης προτεινόμενου πάχους 80 mm .
 2. OSB πάχους 20 mm .
 3. Παρέμβυσμα απόσβεσης κραδασμών
 4. Τελική επιφάνεια δαπέδου (πλακάκια) .

 

H ECODOM   καινοτομεί στην κατασκευή κατοικίας, ως προς την μορφή των έτοιμων δομημένων τοιχίων.

Τόσο ο συνδυασμός πάνελ πολυουρεθάνης, πετροβάμβακα και OSB πάνελ με εξάγωνες χαρτοκυψέλες όσο και η επένδυση της εξωτερικής πλευράς του πάνελ πολυουρεθάνης με τσιμεντοσανίδα ή πετροσανίδα αποτελεί πρωτοπορία στην δόμηση των τοιχίων μιας μεταφερόμενης οικίας.

Στο συμβατικό τρόπο δόμησης μεταφερόμενων κατοικιών συναντάμε κυρίως πάνελ πολυουρεθάνης με γυψοσανίδα και πετροβάμβακα ή ηρακλείτη με πλέγμα και σοβά και από τις δύο όψεις του.

Επίσης καινοτομία αποτελεί και η διαδοχή των υλικών του πατώματος της εταιρίας ecodom , όπου για πρώτη φορά συναντάμε πάνελ πολυουρεθάνης με επένδυση OSB και ειδικό παρέμβυσμα απόσβεσης κραδασμών πρίν την διαμόρφωση του τελικού δαπέδου (πλακάκι).

Σε αντίθεση με το συμβατικό τρόπο όπου τοποθετείται OSB , μόνωση πετροβάμβακα και περλιτομπετό πριν το τελικό δάπεδο.

Στην κατασκευή όλων των λουτρών η εταιρία ecodom τοποθετεί σιφόνι το οποίο μας βοηθά σε περίπτωση πλημμυρίσματος, για την διέξοδο των υδάτων, κάτι το οποίο δεν συναντάμε σε άλλες συμβατικές κατοικίες.

Στην οροφή επίσης τοποθετείτε πάνελ πολυουρεθάνης σε απομίμηση κεραμιδιού και στην ψευδοροφή πάλι πάνελ πολυουρεθάνης και μόνωση πετροβάμβακα με επένδυση γυψοσανίδας .

Στις συμβατικές κατοικίες τοποθετείτε απλά ένα πάνελ πολυουρεθάνης και γυψοσανίδα και ανά περίπτωση και μόνωση πετροβάμβακα.

Με τον τρόπο δόμησης της εταιρία  ECODOM όπως αναφέρετε στα παραπάνω , πετυχαίνουμε αρκετά χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας, πολύ καλή ηχομόνωση και πολύ καλή  προστασία από υγρασία . Επίσης καθιστούμε τα τοιχία ικανά στην στήριξη μεγάλων φορτίων (πχ. Ντουλάπια κουζίνας , θερμαντικά σώματα κ.α.), χωρίς την απαίτηση μεταλλικού σκελετού όπως στο συμβατικό τρόπο δόμησης .